Hulp bij

op jezelf wonen

Kamers met kansen

Je bent jong en wil graag zelfstandig gaan wonen. Hoe ga je dat nu aanpakken met een grote kans van slagen? Veel jongeren hebben mensen om zich heen die hen helpen bij deze grote stap. Voor sommigen is die hulp niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat er thuis problemen zijn of omdat er niet genoeg ondersteuning is.

Voorwaarden om in aanmerking te komen;

 • Je bent minimaal 18 jaar en maximaal 24 jaar bij aanmelding.
 • Je woont, studeert of werkt in Breda, Roosendaal of Oosterhout.
 • Je wilt begeleiding en ondersteuning op het gebied van wonen, leren, werken, financiën, sociale contacten en gezondheid.
 • Je houdt je aan afspraken die worden gemaakt over je begeleiding en je neemt hierin ook zelf initiatief.
 • Je wilt aan jezelf werken voor een periode van maximaal 2 jaar om daarna zelfstandig te kunnen leven en wonen.
 • Je hebt een zinvolle dagbesteding in de vorm van werk, studie (geen thuisstudie), stage, vrijwilligerswerk of traject naar werk.
 • Je besteedbaar inkomen is minimaal € 800,– (inkomsten uit werk, uitkering en/of studiefinanciering) om de huur, verzekering, eten en drinken te kunnen betalen.
 • Je hebt geen recent drugs- of alcoholverleden, zware psychische problemen, een zware lichamelijke of verstandelijke beperking of een zware justitiële achtergrond.
 • Je hebt geen schulden boven de € 1.000,–.
 • Je hebt geen kinderen (en bent ook niet zwanger).
 • Je hebt een geldige verblijfsvergunning.

 

Hoe werkt het?

Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet; kun je je via het contactformulier aanmelden. Daarna word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Kom jij in aanmerking voor Kamers met Kansen dan wordt er voor je gezocht naar een kamer. Ook zal je gekoppeld worden aan een coach. Samen met je coach bespreek je wat je graag wil bereiken in de komende 2 jaar. Je bespreekt waar je extra hulp bij nodig denkt te hebben en welke instanties jou daarbij kunnen helpen. Je coach kan je bijvoorbeeld tips geven over hoe je met geld omgaat, hoe je een vriendenkring/netwerk opbouwt of kan je helpen bij het zoeken naar werk, opleiding, etc.

De begeleidingsgesprekken (circa 1-2 uur per week) bestaan uit wekelijkse bezoeken, telefonische gesprekken en mail of WhatsApp contact.