Hulp bij

scheiding

Samen uit elkaar

Goede communicatie zorgt ervoor dat (ex-)partners beter met elkaar omgaan en voorkomt problemen bij kinderen. Samen Uit Elkaar begeleidt jou en je ex-partner om in het belang van jullie kinderen met elkaar te communiceren. Wij werken met getrainde vrijwilligers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Deze bemiddelaars stimuleren ouders om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het contact met de andere ouder. De bemiddelaar geeft hen handvaten om op een prettige manier met elkaar te blijven praten en afspraken te maken in het belang van het kind. Als de belangen en opvattingen van partijen na bemiddeling weer helder zijn, ontstaat er vaak ruimte voor wederzijds begrip en respect.

 

We kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

  • Wij helpen u voorbereiden op het scheidingstraject door middel van het op orde brengen van de onderlinge communicatie tussen u en uw ex-partner zodat betere afspraken gemaakt kunnen worden.
  • Wij helpen bij het verbeteren van de communicatie daar waar deze in een scheidingsprocedure is vastgelopen zodat de ouders bijvoorbeeld weer met mediation verder kunnen.
  • We kunnen u ondersteunen de communicatie te verbeteren wanneer de afspraken die tijdens de scheiding gemaakt zijn, door communicatieproblemen na de scheiding vastlopen.

 

Hoe werkt het?

U kunt samen uit elkaar op drie manieren aanvragen:

  • Door ons te bellen op 076-7370047 (maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur)
  • Door ons te mailen op samenuitelkaar@vrijwilligenco.nl
  • Door het contactformulier in te vullen (onderaan deze pagina)

De coördinator heeft telefonisch contact met u als ouder. Daarna wordt, in overleg met u, contact opgenomen met de andere ouder. Met beide ouders wordt los een intakegesprek gevoerd. Na de intakegesprekken wordt gekeken of u beiden open staat voor bemiddeling.

Zodra u beiden instemt met een bemiddelingstraject, neemt onze bemiddelaar contact met u beiden op om vervolgens het eerste gezamenlijke gesprek in te plannen. Na het eerste gesprek wordt er kort geëvalueerd en gekeken hoe het vervolgtraject er uit komt te zien.

Gemiddeld duurt een bemiddelingstraject 5 sessies.