Hulp bij

scheiding

Als ouders wil je dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van jullie relatieproblemen of scheiding. Maar in een crisissituatie ben je aan het overleven. Je moet je eigen hoofd boven water houden.

Hoe zorg je dat:

 • je kinderen niet de dupe worden;
 • iedereen weer respectvol met elkaar omgaat;
 • het ouderschapsplan beter werkt;
 • je als ouders een nieuwe ouderrol vindt;
 • er weer rust ontstaat om positief met elkaar om te gaan;
 • je een vechtscheiding voorkomt?

Praten doe je samen

Samen Uit Elkaar biedt ouders, die in een echtscheidingssituatie zitten, begeleiding aan om de onderlinge communicatie te verbeteren. Het belang van uw kind(eren) staat hierbij voorop.

In de individuele en gezamenlijke gesprekken geven we aandacht aan wat goede communicatie in de weg staat en begeleiden we jullie om hier een nieuwe manier in te vinden.

Rekening houden met belangen en wensen van de kinderen

De gesprekken worden begeleid door betrokken bemiddelaars met ruime ervaring in bemiddeling. Als bemiddelaar zijn ze onafhankelijk en houden ze nadrukkelijk rekening met zowel de belangen en wensen van u als ouders als die van de kinderen.

Wat kan bemiddeling opleveren?

 • goede onderlinge communicatie;
 • duidelijkheid en rust tijdens een emotionele periode;
 • meer begrip, respect en vertrouwen in elkaar;
 • afspraken die worden nagekomen in de praktijk;
 • meer ontspanning en ruimte voor de kinderen;
 • je komt allebei sterker uit de crisis!

Wat houdt bemiddeling in?

Bij relatieproblemen of een scheiding komt het vaak voor dat de communicatie tussen ouders moeizaam verloopt. Jullie zijn gekwetst, het vertrouwen in elkaar is weg en de toekomst is onzeker. Een bemiddelaar kan op zo’n moment helpen het gesprek in goede banen te leiden, zodat er oplossingen komen en afspraken worden gemaakt én nagekomen.

Onze bemiddelaars zijn altijd neutraal 

Een bemiddelaar kiest geen partij. De bemiddelaar is slechts een onafhankelijke procesbegeleider die alle betrokkenen ondersteunt en zorgt dat ouders naar elkaar luisteren, dat de belangen en wensen van ouders en kinderen aan bod komen en dat er oplossingen komen waar alle partijen achter staan.

Jullie bepalen zelf welke oplossingen worden gekozen en welke afspraken worden gemaakt.

Wat doen wij wel?:

 • We kunnen ouders voorbereiden op het scheidingstraject door middel van het op orde brengen van hun communicatie zodat betere afspraken gemaakt kunnen worden.
 • Wij helpen bij het verbeteren van de communicatie tussen ouders daar waar deze in een scheidingsprocedure is vastgelopen zodat de ouders weer met mediation verder kunnen.
 • We kunnen ouders ondersteunen de communicatie te verbeteren wanneer de afspraken die tijdens de scheiding gemaakt zijn, door communicatieproblemen na de scheiding vastlopen.
 • Eenzijdige begeleiding van een van de ouders als uw ex-partner niet met u in gesprek wil en u toch tegen problemen aanloopt.

Wat doen wij niet?:

 • Wij maken geen scheidingsconvenant of ouderschapsplan met u op. Wel kunnen we u hierbij ondersteunen als het gaat om het voorbereiden van deze afspraken.
 • Wij helpen niet bij de afwikkeling van de gehele praktische kant van de scheiding. 

Naar een betere communicatie met je (ex-)partner in 3 stappen:

Stap 1      Plan een afspraak

U wordt doorverwezen via bijvoorbeeld de gemeente, uw huisarts, een advocaat of u neemt rechtstreeks contact met ons op omdat de communicatie met uw (ex-)partner moeizaam verloopt.

Stap 2      Intake

U heeft een intakegesprek met de coördinator waarin besproken wordt:

 • wat uw situatie is en wat jullie als probleem ervaren;
 • wat uw wensen zijn;
 • welke bemiddelaar het beste bij jullie past.

Stap 3    Gesprekken met de bemiddelaar

Een bemiddelaar neemt contact met u op om het eerste gesprek te plannen. Eerst zal dit een individueel gesprek zijn met jullie beiden apart. Daarna volgt er een gezamenlijk gesprek met jullie samen. Na dit gesprek wordt er kort geëvalueerd en besluiten jullie of je verder gaat of niet.