Hulp bij

de overstap van basisschool naar middelbare

Siriuz, kansrijk met een zetje

Voor veel kinderen is de overgang van basisschool naar middelbare school een (te) grote stap. Het mentoraatsprogramma Siriuz biedt deze kinderen ondersteuning bij het leren plannen en organiseren van hun schoolwerk, bij problemen met de Nederlandse taal, bij leren leren, het vergroten van hun wereld en het opbouwen van zelfvertrouwen.

De begeleidingstrajecten worden uitgevoerd door goed opgeleide, positief ingestelde vrijwilligers, die het leuk vinden om in de rol van mentor een leerling te helpen bij het opbouwen van kwaliteiten, talent en zelfvertrouwen. 

Wij bieden brugklasleerlingen één schooljaar lang eenmaal per week 1-1,5 uur begeleiding aan huis.  Ook gaan wij, op verzoek van de kinderen en/of hun ouders, mee naar oudergesprekken op school. 

Hoe werkt het?
Uw kind word bij ons aangemeld door de groep-8 leerkracht en/of de Intern Begeleider van de basisscholen. Ook het CJG kan leerlingen voordragen. De coördinator van Siriuz houdt een intakegesprek met u als ouders en uw kind. Elke leerling die voldoet aan de criteria en voldoende gemotiveerd is, wordt door de coördinator gekoppeld aan een vrijwillige mentor. Deze mentor wordt door de coördinator bij de start van het schooljaar aan uw kind en u voorgesteld, waarna de wekelijkse begeleiding van start gaat. Aan het einde van het schooljaar wordt het traject afgesloten. 

 

Wil je je aanmelden of meer informatie vul dan het contactformulier in.