Hulp bij

de overstap van basisschool naar middelbare

Steun bij de overstap naar het voortgezet onderwijs

Voor uw zoon of dochter is de overgang naar de middelbare school een grote stap. De dagindeling met voor elke les een andere docent en een ander lokaal is nieuw, agenda’s moeten worden ingevuld en thuis moet er huiswerk worden gemaakt. Dit geldt voor iedereen die naar de middelbare school gaat. Voor kwetsbare leerlingen kunnen al deze nieuwe omstandigheden echter een risico vormen.
Ook voor u als ouder verandert er veel. Was de basisschool een vertrouwde plek waar u de leerkrachten kende en andere ouders ontmoette, op de middelbare school heeft u minder contact. De school is vaak verder weg, de schooltijden wisselen en u heeft minder zicht op uw kind.

De nieuwe school heeft tijd nodig om problemen te signaleren. Dat kan voor sommige brugklassers te laat zijn. Met een thuismentor kunnen problemen voorkomen en vroegtijdig opgelost worden. Thuismentoren van Siriuz bieden brugklasleerlingen een steuntje in de rug. Door middel van wekelijkse huisbezoeken, gedurende een periode van een jaar, helpt de mentor de leerling met alles rondom school, zoals het plannen van huiswerk, agendabeheer en andere vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren. De mentor helpt uw kind ook bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding als die er nog niet is. Daarnaast biedt de mentor sociaal-emotionele ondersteuning.

Bij u thuis

Een thuismentor is een goed opgeleide vrijwilliger die uw kind elke week bij u thuis komt begeleiden. Uw kind krijgt praktische adviezen en gaat samen met de mentor oefenen met zelfstandig leren. De dag en het tijdstip van het wekelijkse mentorbezoek spreekt u samen af. De thuismentor blijft meestal een uur, soms wat langer. Het is de regel dat altijd een van de ouders thuis is als de mentor komt. Zo houdt u contact en kunt u met de mentor overleggen. De begeleiding van uw zoon of dochter start aan het begin van het eerste leerjaar op de middelbare school en duurt tot het einde van het schooljaar.

U heeft en houdt de volledige verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van uw zoon of dochter. De thuismentor kan u wel steunen in het contact met school, bijvoorbeeld door met u mee te gaan naar de ouderavonden. Siriuz vraagt u ook toestemming om de thuismentor zelfstandig op school te laten overleggen. Dit is nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Uw kind aanmelden?

Heeft u een kind in groep 8 en denkt u dat hij of zij op de middelbare school wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind. De leerkracht is meestal op de hoogte van het mentoraatsprogramma van Siriuz en onze voordrachtscriteria. Hij/zij kan uw kind bij ons aanmelden.

Zit uw zoon of dochter al in de eerste klas van de middelbare school en kan hij/zij zijn/haar draai niet vinden? Siriuz start weliswaar aan het begin van het schooljaar, maar houdt altijd enkele plaatsen vrij voor leerlingen die al enkele maanden in de brugklas zitten. In die gevallen is het de zorgcoördinator die de leerling bij ons aanmeldt.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier vindt een gesprek plaats tussen de coördinator van Siriuz en de leerkracht van groep 8 en/of de betreffende IB-er. Als na dit gesprek besloten wordt dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor begeleiding van een thuismentor van Siriuz, volgt een kennismakingsgesprek met u, uw zoon/dochter en de coördinator van Siriuz. Na dit gesprek gaan wij op zoek naar een passende mentor. De coördinator stelt de mentor aan u en uw kind voor tijdens het kennismakingsgesprek. Hier wordt ook het gezamenlijk contract ondertekend tussen de thuismentor, de leerling en zijn/haar ouders. Daarna kan het mentoraat van start gaan.