wat doen onze

vrijwilligers

Vrijwilligers doen belangrijk werk en zijn onbetaalbaar

En dat realiseren wij ons maar al te goed! De taak van een vrijwilliger die mensen helpt, moet niet onderschat worden. Je kan namelijk grote invloed hebben op de gedragingen en gevoelens van de mensen die je helpt. Daarom zijn wij bij Vrijwillig & Co kritisch bij het ‘aannemen’ van vrijwilligers en vinden wij het belangrijk dat je de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt. Dit betekent dat je altijd terecht kunt bij een vrijwilligerscoördinator en dat je trainingen kunt volgen, maar ook dat je samen met andere vrijwilligers kunt sparren tijdens intervisiebijeenkomsten.

Verschillende vormen
Binnen Vrijwillig & Co hebben wij verschillende type vrijwilligers. Hieronder staat een beknopte beschrijving van de verschillende soorten:

  • Coach: Je begeleidt in maximaal 2 jaar een jongere in de leeftijd van 16 tot 26 naar zelfstandigheid. De cursus bestaat uit drie dagdelen.
  • Mentor: je begeleidt een kind in de leeftijd van 11 tot 14 jaar en de ouders bij de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. De cursus bestaat uit drie dagdelen.
  • Maatje: je begeleidt een kind/jongere en/of hun ouders. De cursus bestaat uit drie dagdelen.
  • Mamaatje: je begeleid de ouder(s) van een pasgeboren kind. De cursus bestaat uit drie dagdelen.
  • Buurtbemiddelaar: je bemiddeld samen met een collega mensen die een conflict hebben met hun buren. De cursus bestaat uit 3 dagen.
  • Echtscheidingsbemiddelaar: je begeleidt ouders tijdens hun scheidingsproces. De cursus bestaat uit 4 dagen.
  • Gastdocent: gastlessen geven aan middelbare scholieren over seksualiteit/intimiteit en grenzen. De cursus bestaat uit 2 dagdelen.