wat doen onze

vrijwilligers

Vrijwilligers doen belangrijk werk en zijn onbetaalbaar

En dat realiseren wij ons maar al te goed! De taak van een vrijwilliger die mensen helpt, moet niet onderschat worden. Je kan namelijk grote invloed hebben op de gedragingen en gevoelens van de mensen die je helpt. Daarom zijn wij bij Vrijwillig & Co kritisch bij het ‘aannemen’ van vrijwilligers en vinden wij het belangrijk dat je de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt. Dit betekent dat je altijd terecht kunt bij een vrijwilligerscoördinator en dat je trainingen kunt volgen, maar ook dat je samen met andere vrijwilligers kunt sparren tijdens intervisiebijeenkomsten.

Verschillende vormen
Binnen Vrijwillig & Co hebben wij verschillende type vrijwilligers. Hieronder staat een beknopte beschrijving van de verschillende soorten:

  • Coach: Je begeleidt in maximaal 2 jaar een jongere in de leeftijd van 16 tot 26 naar zelfstandigheid. De opleiding bestaat uit drie dagdelen.
  • Mentor: je begeleidt een kind in de leeftijd van 11 tot 14 jaar en de ouders bij de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. De opleiding bestaat uit drie dagdelen.
  • Maatje: je begeleidt een kind/jongere in de leeftijd van 10 tot 23 jaar. De opleiding bestaat uit drie dagdelen
  • Buurtbemiddelaar: je bemiddeld samen met een collega mensen die een conflict hebben met hun buren. De cursus bestaat uit 3 dagen.
  • Echtscheidingsbemiddelaar: je begeleidt ouders tijdens hun scheidingsproces. De cursus bestaat uit 4 dagen.
  • Workshop-leider: je leidt workshops over opvoeden en opgroeien aan kinderen en ouders.
  • Reporter ChaTime: Zit jij in groep 7 of groep 8 dan kun je reporter worden voor ons kindermagazine.