VRIJWILLIG & CO

Onbetaalbaar goed

Stichting Vrijwillig & Co is een jonge en moderne organisatie waarbij de mens centraal staat. Wij bieden Bredase bewoners de mogelijkheid om mee te werken aan het oplossen van sociale vraagstukken die zich voordoen in de stad. Behalve dat zij zich hierdoor meer betrokken zullen voelen, komt dit ook ten goede van de sociale cohesie en de wijkveiligheid. 

De programma’s van Vrijwillig & Co richten zich op kinderen/jongeren en hun ouders en voert Buurtbemiddeling uit. Met deze thema’s hebben wij ons de afgelopen 10 jaar op de Bredase sociale kaart neergezet. Kenmerkend voor de stichting is dat VRIJWILLIGERS het keyword is. Behalve dat een vrijwilliger een andere intrinsieke motivatie heeft dan een professional, waardeert een hulpvrager een vrijwilliger vaak op relationeel gebied. Het motto ‘vrijwillig waar kan, betaald waar nodig’ staat dan ook centraal in de werkwijze van Vrijwillige & Co, waarbij vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door professionals.

Vrijwilligers doen belangrijk werk en zijn onbetaalbaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze vrijwilligers de begeleiding en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben én verdienen.